Veiligheid

Ons stoepkrijt voldoet aan de Europese voorschriften betreffende veilig speelgoed.Richtlijn 2009/48/EG van de Raad van 18 juni 2009 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Europese
lidstaten betreffende de veiligheid van speelgoed.
Volgens Richtlijn 2009/48/EG van de Raad mag geïmporteerd speelgoed alleen op de markt gebracht als het de veiligheid en/of gezondheid van gebruikers of derden niet in gevaar brengt wanneer het wordt gebruikt zoals bedoeld of op voorzienbare wijze, met rekening houdend met het normale gedrag van kinderen. Speelgoed dat niet bedoeld is voor kinderen van 0-3 jaar gaat vergezeld van passende duidelijk leesbare waarschuwingen.

Stoepkrijt.be, een website van Mares,.be verklaart dat de verkochte stoepkrijtjes in overeenstemming zijn met de richtlijnen van de Raad 2009/48/EG (Speelgoed), (EG) 1907/2006 (REACH) en 2001/95/EG (GPSD).

Winkelwagen